تبلیغات
ღ.•**•.ღکلبه تنهایی نیلوفر ღ.•**•.ღ - فـاحـشـه

فـاحـشـه


فـاحـشـه , فـاحـشـه نـیـســـت  
یک اسـم اسـت به آوای شـهــوانی مـن و تـو .
فـاحـشـه یک نـقاش اسـت
تـمـام آنـچـــه تـو نـمی تـوانـی بـا زنـت انـجــام دهـی,  بـرایِ تـویِ نـاتـوان بـه تـصـویـر می کــشد .
فـاحــشـه شـاعــر اسـت
تـمـام آن بـوسـه هـای عـاشـقـانــه
جااانم جاانم گـفتن هــای شــهـوت آمـیـز از تـه دل , کـه زنـت نـمی تـوانــد ارزانـیــت کـند, بـرای تـو در طـبقـه ی اخـلاص می گـذارد .
فـاحـشـه , فـاحـشـه نـیـســـت
یـک بـازیـگـر اسـت..
بـهتـریـن بـازیـگـر روی زمـــیـن (حتی فراتر از اسکار) که تـمــام مـیزانـســن هـــای تــویِ کـارگــردان پـــــورنــو را  بـه بـهـتـرین و نـــاب تـرین شـکل  و بـا نــازلـتـرین دستـــمزد بـازی می کـند .
فـاحـشـه یـک مـوزیـسـین اسـت
که تـمــام آواهـای مــسـکــوت مـانـده ی دلِ وامـانـده ی تـو , کـه خــفـــــه شـده به حــــنجــــــره ی     زیـر نـافـــــت بـه پـنجــه ی سـنـت و مـذهــب را  بـرایـت مـرکــب خـوانـی می کـند .
فـاحـشــه , فـاحـشــه نـیـســـت
فـاحـشــه یـک روانــکاو اسـت  
کــه تـمـام عــقــده هـای فــرو خــورده ی فـــــــرویـــدی تـو را درمـان می کـند .
فـاحـشــه سـنگ صـبـور تـمـام دردهـــای تـاریــخ بـشــــریـت مــــــردانگی سـت .
فـاحـشــگی شـغـل نـیـسـت , عـــار هـم نـیـسـت , یـک هـــــــنــــر است .
فـاحـشــه , فـاحـشـه نـیـسـت
یـک انـســان اســت
یـک انـســان بـی پـنــاه , کــه بـه تـویِ مـــــردِ سـرشــار از گــنـــــــاه پـــنـــــــاه می دهـد .
فـاحـشــه , فـاحـشــه نـیـســت
فـاحـشــه نـام مـــقـــــدس بـی پــنــــــاهـی « زن » اســت .


[ چهارشنبه 15 خرداد 1392 ] [ 10:10 ب.ظ ] [ niloufar alone ]