تبلیغات
ღ.•**•.ღکلبه تنهایی نیلوفر ღ.•**•.ღ - از یـه جایـی به بعــد ...

از یـه جایـی به بعــد ...

از یـه جایـی به بعــد ...


وقتـی کســی بهــت مـی گه دوســـت دارم

لبخنــد میـزنی و ازش فاصلــه می گیـری


از یــه جایـی به بعــد ...

هـر روز دلــت بـرای یـه آغـــوش امــــن تنـگ میـشه

اما دیگـه به هیــچ آغــوشی فکــــر نمـی کنـی


از یـه جایـی به بعـد ...

حــرفی واسـه گفتـن نداری

ســاکت بـودن رو به خیلــی از حرفــا ترجیـح میــدی

و مـی ری تــو لاک خـــــودت


از یـه جایـی به بعـد ...

از اینکــه دوسِــــت داشتـه باشـن می تــرسـی

جای دوســت داشتــه شدن ها

تــوی تـن و فکـر و قلبـــت می ســـوزه


از یـه جایـی به بعـد ...

فقــط یه حــــس داری حـــس بــی تفـاوتـــــی

نـه از دوسـت داشتـن هـا خوشحـــال میشـی

و نـه از دوسـت نــداشتـن ها نـــاراحت


از یـه جایـی به بعـد...

تــوی هیجــان انگیــز تـرین لحظـــه ها هـم

فقـط نــــگاه می کنـی...


[ جمعه 17 خرداد 1392 ] [ 09:15 ب.ظ ] [ niloufar alone ]